Wat is en kan deze DBC Dashboard?


Tip: Download hier onze DBC Dashboard product folder

 • Gebruikersvriendelijke monitor voor zowel de Controller/ Administratie als de Behandelaar
 • Actuele status van alle DBC cliënten, Zorgtrajecten & Subtrajecten opvragen op elk gewenst moment.
 • Naast de Actuele status kun je ook bovengenoemde opvragen op Peildatum en Onderhanden werk.
 • Het geeft de gebruiker duidelijke stuurinformatie door numerieke en charts weergave
 • Door middel van onze rekenmatrix wordt alles getoond inclusief de bijbehorende tarieven per Subtraject/ prestatie
 • Duidelijk overzicht per cliënt trapsgewijs weergegeven. Dus goed te zien waar je als behandelaar staat in het traject. En wat te verwachten bij meer of minder inzet.
 • Eenvoudig te berekenen wanneer je overgaat naar een volgende prestatie
 • Inzoomen op een subtraject met heldere charts welke aangeven waar je nu in het traject staat
 • Per subtraject kunnen zien wat de declaratie status is. Eventueel met reden van "afkeur"
 • Diverse overzichten:
  - Schattingen op jaarbasis,
  - Realisatie per Koepel en Verzekeraars,
  - Plafondbeheer,
  - Kostprijs,
  - Prestatie calculator,
  - Charts,
  - Afsluitberekening van Zorg- en Subtrajecten,
  ...et cet
 • Zelf te slepen rapporten/ views
 • Standaard geaggregeerde rapporten/ views
 • Draaitabel rapport inbegrepen met diverse views
 • Realisatie t.o.v. Kostprijs
 • Begroting (plafond) t.o.v. Realisatie
 • Volledige Export naar Excel voor eigen data verwerking
 • En meer...